Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem

Poprzez zaangażowanie zespołu w proces ustalania nowych zasad współpracy. Ludzie czują się bardziej zmotywowani do działania, gdy wdrażają to, co sami wymyślili. Pomoże w tym mało jeszcze rozpowszechnione narzędzie. – #TeamCanvas. Szablon opiera się na 9 obszarach. Które są kluczowe dla efektywnej pracy zespołowej. 1. ludzie i role 2. wspólne cele 3. cele osobiste 4. … Dowiedz się więcej

Negocjacje w biznesie

Jaki model biznesowy wybrać na niepewne czasy? Doświadczenie niepewnego i niestabilnego otoczenia rynkowego skłania do poszukiwania zwinnych – łatwo adaptujących się do zmieniających się okoliczności – rozwiązań i negocjacji w niemal każdym obszarze funkcjonowania biznesu. Potrzeba zwinności już dawno wykroczyła poza kontekst zespołów IT. Aby skutecznie zarządzać czasem, trzeba… mieć oczy dookoła głowy i rękę … Dowiedz się więcej

Akademia trenera

Pomoże w tym nasza Akademia Trenera ! Kompetencje osobiste i zawodowe trenera wewnętrznego : Wystąpienia przed publicznością: struktura prezentacji, Autoprezentacja w pracy trenera, Komunikacja trenera: w odniesieniu do klientów lub publiczności. Samoświadomość; umiejętności komunikacyjnych nie buduje się poprzez instrukcję werbalną – trzeba je rozwijać na górze (czego uczą nauczyciele), ale powinno się to przerodzić w … Dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami szkolenia jest niezbędne w każdej firmie. Celem szkolenia Zarządzania projektami szkolenie jest przekazanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych, zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru oraz poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania. Zarządzanie projektami ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz realizowanie … Dowiedz się więcej

Komunikacja międzykulturowa szkolenia

Szkolenia z komunikacji międzykulturowej są bardzo użyteczną umiejętnością menedżerską, szczególnie w czasach globalizacji i poszerzających się kontaktów międzynarodowych. W biznesie międzykulturowym szkolenia można spotkać ludzi z różnych kultur, często bardzo od siebie odmiennych, dlatego tak ważne jest, by odpowiednio zbudować partnerskie relacje z osobami o odmiennej kulturze w celu lepszej współpracy międzykulturowej szkolenia. Praca w … Dowiedz się więcej

Mediacje pracownicze. Mediacje między pracownikami, zespołami, działami szkolenia

Konflikty  pojawiają się w każdej organizacji. Ich przyczyna zwykle jest prosta do rozwiązania, pod warunkiem, że umiemy i chcemy mówić wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach. W mediacjach pracowniczych szkolenia bardzo ważna jest rola mediatora szkolenia, który jako narzędzia wykorzystuje przede wszystkim komunikację. Pracę z emocjami stron i pracę z impasem. Mediacje pracownicze szkolenia przebiegają … Dowiedz się więcej

Zarządzanie zespołem rozproszonym, wirtualnym i wielokulturowym, zdalnym szkolenia

Praca zdalna szkolenia wprowadza pewne utrudnienia, które wynikają z faktu, że komunikacja face to face jest niemożliwa. A nadzorowanie pracy opiera się głównie na weryfikacji efektów, a nie samego procesu wykonywania obowiązków. Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym, zdalnym, a szczególnie zespoły wielokulturowe charakteryzują się różnymi wartościami. Zachowania i postawami wynikającymi z przynależności do różnych … Dowiedz się więcej

Rola Lidera Służebnego szkolenie / Servant Leadership training

Coraz częściej  oczekujemy od Liderów, aby raczej dawali przykład swoim zachowaniem, pobudzając do działania, niż wydawali polecenia. Odpowiedzią na wyzwania współczesności jest koncepcja Lidera służebnego szkolenie, która nieco różni się od tradycyjnego rozumienia roli managera. Lider służebny szkolenia servant Leadership training pełni rolę wspierającą a nie zarządczą. Lider służebny kieruje ludźmi w sposób bardziej moralny … Dowiedz się więcej

Zarządzanie zespołem

Najważniejszą zaletą dobrego menedżera jest umiejętność skutecznego zarządzania zespołem. Ale jak skutecznie zarządzać zespołem pracowników? Czasem bardzo istotne jest, by określać osiągalne cele. Pozwoli to uniknąć wielu szkodliwych zachowań w zespole. Weź pod lupę strukturę swojego zespołu. Czy oddaje realia panujące w organizacji? Czy bierze pod uwagę wartości i umiejętności twoich pracowników? Czasem samo wdrożenie szczegółowo opisanych procesów … Dowiedz się więcej

Odpowiedni dress-code

Dress code – kodeks ubioru/ubraniowy”, to zbiór zasad  dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji. Odpowiedni wygląd zewnętrzny pracownika, w tym jego strój jest niezwykle ważny, ponieważ wpływa na wizerunek pracodawcy i firmy. Garderoba w biznesie powinna być: -Konserwatywna -Elegancka -Dobra jakościowo -Skromna -odpowiednio dobrany do okazji, -dopasowany do typu urody -istotna jest troska o szczegóły, … Dowiedz się więcej