Dobry manager

Czas managerówStrona, którą właśnie widzisz, powstała po to, aby wyposażyć każdą ambitną, zorientowaną na sukces zawodowy osobę w wiedzę i propozycje praktycznych strategii działania, które pozwalają stać się wpływową osobowością i zyskać osobistą przewagę konkurencyjną na rynku pracy, w organizacji oraz w kontaktach zawodowych.
Niniejszy blog mówi o miękkich kompetencjach – umiejętnościach nieodzownych każdej wpływowej osobowości, która potrafi wywierać wpływ na samą siebie (czyli sprawnie zarządzać sobą), a także na wybory, decyzje i zachowania innych osób (czyli skutecznie realizować własne zamierzenia i zlecone zadania w kontaktach interpersonalnych).

Budowanie i doskonalenie miękkich kompetencji jest kluczem do kreowania i rozwoju własnej osobowości, która będzie stanowić o naszej sile przebicia oraz skuteczności w działaniu. Jest to także klucz do zarządzanie zespołem.

Z tego bloga dowiesz się, w jaki dokładnie sposób:
? efektywnie motywować siebie,
? dowolnie kształtować i zmieniać swoje nawyki,
? budować odporność psychiczną i pewność siebie,
? kontrolować własne emocje i zarządzać stresem,
? przekonywać innych do?siebie i zjednywać ich sobie,
? motywować innych do solidnej pracy i współpracy,
? stymulować rozwój kompetencji innych ludzi

Wszystkie te pożądane cele możesz osiągnąć dzięki miękkim kompetencjom!
Dowiedz się więc, czym są miękkie kompetencje, w jaki sposób można je zdobyć oraz efektywnie spożytkować dla osiągnięcia własnych zamierzeń!

Dodaj komentarz