Ważna kompetencja: Delegowanie zadań

Jak w 7 krokach delegować zadnia? Delegowanie przynosi same korzyści: dla delegujących, ich podwładnych i całych firm. Daje czas na skoncentrowanie się na kluczowych projektach, zwiększa motywację podwładnych, poprawia komunikację i zaufanie, a tym samym poprawia ogólną efektywność. Wielu menadżerów mimo świadomości z korzyści często rezygnuje z delegowania zadań. Dlaczego tak się dzieje? Powodów może … Dowiedz się więcej

Czy twoje naczynie jest pełne?

  Czy twoje naczynie jest pełne? Udawanie ważniaka, obojętność i ofiarność -trzy mało atrakcyjne style postępowania, za pomocą których przełożeni próbują zrównoważyć brak wiary w siebie . Ale czy tylko przełożeni? Nie, wszyscy tak robimy. Przypominasz sobie pytanie 6 , jakie zadałeś sobie badając swój problem? Brzmiało ono: jak stabilne jest twoje poczucie własnej wartości … Dowiedz się więcej

MBO to sztuka rezygnowania

  MBO to sztuka rezygnowania W definicji MBO napisałem, że jest to sztuka motywowania ludzi do osiągania celów kluczowych dla firmy i zarazem rezygnowania z celów mniej istotnych. Dlaczego nierobienie pewnych rzeczy jest takie istotne zarządzaniu? Wybór strategii dla firmy a następnie postawienie celów strategicznych bazuje na ustaleniu priorytetów. Zaś sztuka wyboru priorytetów nie polega … Dowiedz się więcej