Ważna kompetencja: Delegowanie zadań

Jak w 7 krokach delegować zadnia? Delegowanie przynosi same korzyści: dla delegujących, ich podwładnych i całych firm. Daje czas na skoncentrowanie się na kluczowych projektach, zwiększa motywację podwładnych, poprawia komunikację i zaufanie, a tym samym poprawia ogólną efektywność. Wielu menadżerów mimo świadomości z korzyści często rezygnuje z delegowania zadań. Dlaczego tak się dzieje? Powodów może … Dowiedz się więcej