Akademia trenera

Pomoże w tym nasza Akademia Trenera ! Kompetencje osobiste i zawodowe trenera wewnętrznego : Wystąpienia przed publicznością: struktura prezentacji, Autoprezentacja w pracy trenera, Komunikacja trenera: w odniesieniu do klientów lub publiczności. Samoświadomość; umiejętności komunikacyjnych nie buduje się poprzez instrukcję werbalną – trzeba je rozwijać na górze (czego uczą nauczyciele), ale powinno się to przerodzić w … Czytaj dalej

Zarządzanie zespołem

Menadżer odgrywa istotną rolę w każdej firmie, do jego głównych celów należy: wyznaczanie celów organizacja pracy i tworzenie struktur motywowanie i informowanie dokonywanie pomiaru Efektywna praca jest możliwa wtedy, gdy polega na realizowaniu jasnych, jednoznacznych, akceptowanych przez siebie celów oraz gdy istnieje kontrola ich realizacji. Cele są najlepszym miernikiem wykonywania zadań, ponieważ motywują nas i … Czytaj dalej