Akademia trenera

Pomoże w tym nasza Akademia Trenera ! Kompetencje osobiste i zawodowe trenera wewnętrznego : Wystąpienia przed publicznością: struktura prezentacji, Autoprezentacja w pracy trenera, Komunikacja trenera: w odniesieniu do klientów lub publiczności. Samoświadomość; umiejętności komunikacyjnych nie buduje się poprzez instrukcję werbalną – trzeba je rozwijać na górze (czego uczą nauczyciele), ale powinno się to przerodzić w … Czytaj dalej