Komunikacja w trudnej sytuacji

Udzielanie konstruktywnej krytyki

Komunikacja poprzez konstruktywną krytykę nie polega na ocenianiu osoby, nie przypinamy jej etykiety „winny”, „oskarżony”. Ocenie podlegają zachowania, a nie sami ludzie

Krytyka konstruktywna ma na celu rozwiązanie problemu poprzez komunikację, a nie udowodnienie winy czy ukaranie

Model FUO

  1. (F) fakt-opis tego, co się dzieje/ wydarzyło i co budzi negatywne emocje.
  2. (U) Ustosunkowanie negatyne- komunikacja zwrotna na temat negatywnych emocji/ postawy w związku z zaistniałymi faktami
  3. (O) Oczekiwania-zawarcie umowy na dokonanie zmian w zachowaniach, które są krytykowane

Komunikacja, a krytyka

Krytyka uogólniona: jest to komunikacja, poprzez informację nam przekazaną składa się z faktów i ocen. Częste są komunikaty typu: „ty zawsze”, „ty nigdy”

Krytyka aluzyjna – pozornie nie ma adresata i na tym polega manipulacja tej komunikacji. Nieasertywna reakcja osoby krytykowanej polega na poddaniu się tej manipulacji i udawaniu, że mnie to nie dotyczy. Asertywna reakcja jest zachowaniem odwrotnym, czyli rekcją na daną krytykę.

Krytyka uwikłana – komunikat werbalny jest sprzeczny z tym co rozmówca komunikuje niewerbalnie, najlepiej wtedy:

(a) dokonaj parafrazy sytuacyjnej

(b) zapytaj o co chodzi autorowi przekazu

https://www.high5.pl/