Zarządzanie zespołem

Jak zarządzać zespołem- co na to wpływa?
Praca menedżera nie należy do łatwych, ale potrafi dawać satysfakcję, z tego powodu warto podjąć wyzwanie. Zarządzanie zespołem to m.in. budowanie wzajemnych relacji, motywacja pracowników, delegacja zadań i wiele innych. Zarządzanie zespołem jest procesem złożonym dlatego warto pamiętać o kilku zasadach.

Zasady Zarządzania zespołem

  • Atmosfera w pracy- najważniejszą kwestią w zarządzaniu zespołem jest otwarta komunikacja. Każdy powinien mieć możliwość wyrażania swoich myśli oraz opinii.
    Otwarta komunikacja w zarządzaniu to wzajemne zaufanie, a odmienne zdania nie mogą powodować konfliktów , a twórczą dyskusję prowadząca do konstruktywnych wniosków.
  • Motywowanie pracowników- w zarządzaniu zespołem lider motywuje pracowników wewnętrznie, np. poprzez chwalenie ich. Pochwała może być w formie ustnej, listu gratulacyjnego czy nagrody finansowej lub rzeczowej. Wiele firm prowadzi wybory pracownika miesiąca.
  • Jasno określone obowiązki- w zarządzaniu zespołem każdy ma jasno określone obowiązki oraz cele. Ułatwia to pracę oraz pozwala na rozliczenie pracownika z efektów jego pracy. Podwładni preferują jasno wytyczone cele i obowiązki, ponieważ redukuje to lęk przed popełnieniem błędów.  Menedżerowi, który zarządza zespołem jest łatwej rozliczać pracowników z efektów ich pracy.
https://www.high5.pl/