Selekcja rekrutacji

Co to jest rekrutacja?

REKRUTACJA jest pierwszym etapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji.R

Selekcja kompetencji

Wskaźnikiem dla każdej z jednostkowych kompetencji podczas rekrutacji jest zachowanie, które będzie obserwowane i oceniane. Wobec tego celem analizy stanowiska jest wybór kluczowych dla funkcjonowania stanowiska zachowań i takiego ich przebiegu rekrutacji, który charakteryzuje efektywnego pracownika.

Użyteczna liczba kompetencji waha się od 3 do maksymalnie 8, co często pojawia się podczas rekrutacji. Ich zakres nie powinien się pokrywać ani na siebie zachodzić. Równie istotne jest,
aby badaną kompetencję można było zaobserwować w zachowaniu, bo trudno podczas rekrutacji ocenić poziom takiej kompetencji jak np. wgląd w siebie.

https://www.high5.pl/