Employer Branding w rekrutacji

Co to jest rekrutacja?

REKRUTACJA jest pierwszym etapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji.

Empolyer Branding- definicja

Employer Branding – działania firmy mające na celu budowanie jej wizerunku
„pracodawcy z wyboru”. Są nimi firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.

Koncepcja unikalnej wartości pracodawcy to niepowtarzalny zbiór wartości i skojarzeń, które pozytywnie oddziałują na grupę docelową kandydatów podczas rekrutacji, co w efekcie końcowym powoduje wybór tego a nie innego pracodawcy przez rekrutowanych.

Candidate experience

Candidate experience jest sumą wrażeń osób, które aspirują do pracy w danej firmie, powstających przed, w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacji i selekcji, a dotyczących przebiegu rekrutacji, zaangażowanych weń stron, a także stanowiska, którego ten proces dotyczy i samej firmy jako pracodawcy.