Design Thinking


Czym jest Design Thinking?

Design thinking jest procesem stosowanym przez wiele osób na całym świecie, ale też w Polsce, który służy wyszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Wykorzystują go duże firmy, a także instytucje publiczne i pozarządowe.

Szkolenie Design Thinking pokazuje czym tak naprawdę jest DT. To połączenie kreatywności i innowacyjności. Szuka rozwiązań skoncentrowanych na wymaganiach potencjalnych użytkowników i klientów.

Co przynosi design thinking?

Szkolenie Design Thinking wskazuje 6 etapów procesu: znajdź, określ, stwórz pomysł, a następnie pierwowzór, sprawdź, wprowadź.

W czasie szkolenia Design Thinking dowiesz się, że te etapy są poprzedzone zdefiniowaniem problemu, stworzeniem miejsca do pracy i zespołu projektowego, który wraz z konkretnymi narzędziami jest wykorzystywany do realizacji pomysłu. Pomysł ten powstaje w oparciu o obserwacje zachowań i potrzeb użytkowników.

Wpływ design thinkingu na działanie organizacji

Szkolenie Design Thinking pokazuje, że wykorzystanie design thinkingu wpływa zarówno na politykę wewnętrzną, jak i zewnętrzną organizacji. W grupach projektowych pracują osoby o różnych doświadczeniach i specjalnościach. Pozwala to na wielowymiarowe podejście do badanego problemu, a także wykorzystanie wiedzy i umiejętności, które w normalnych warunkach pracy są zdekoncentrowane.

Szkolenie Design Thinking uczy tego, że Design Thinking pozwala także na uporządkowanie procesów prowadzących do wykreowania prekursorskich pomysłów. Kolejne szczeble procesu pozwalają na płynne przechodzenie przez określenie potrzeb beneficjentów, do stworzenia pomysłu, po sprawdzenie i wprowadzenie projektu.

Szkolenie Design Thinking wskazuje na to, że do realizacji poszczególnych etapów wykorzystuje się różnego rodzaju narzędzia. Są to: badania jakościowe i ilościowe, persony, mapy podróży użytkowników, burza mózgów czy papierowe modele.

Szkolenie Design Thinking daje możliwość wprowadzenia w życie metod kreatywnego działania, pozwala szybko planować i sprawdzać drogi rozwoju obrane do realizacji poszczególnych zadań.

Po szkoleniu Design Thinking nastąpi poprawa funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Wcześniej wymienione etapy mogą pomóc rozpoznać problemy i stworzyć rozwiązania, zaproponowane przez pracowników.

Szkolenie Design Thinking poprawia techniki pracy, które były stosowane do tej pory. Daje też możliwość poprawy jakości pracy, w sensie funkcjonowania w środowisku pracy. Stosowanie design thinkingu w pracy organizacji daje wiele możliwości twórczego podejścia do problemów czy projektów.

Szkolenie Design Thinking pozwala wyedukować moderatorów procesu, którzy będą posiadali umiejętność przejścia z zespołem przez poszczególne etapy projektu, w sposób zgodny ze specyfiką organizacji.

https://www.high5.pl/szkolenia/szkolenie/4/kompetencje-biznesowe-rozwoj-osobisty/460/design-thinking-w-biznesie