Komunikacja Wewnętrzna

Czym jest strategia zarządzania?

Strategia Zarządzania:

 • przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości
 • wyrażana jest w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa
 • podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności 

Czym jest komunikacja wewnętrzna?

Komunikacja wewnętrzna wchodzi w skład działów HR, a czasami w działach PR. Ważne jest, aby pamiętać, że zorganizowana komunikacja wewnętrzna powinna występować wkażdej firmie, niezależnie od ilości zatrudnianych w niej pracowników.

Rola i zadania komunikacji wewnętrznej

Z punktu widzenia zarządu komunikacja powinna:

 • wspierać realizację założonego wyniku finansowego
 • wspierać realizację celów strategicznych
 • wpływać na poprawę jakości produkcji/ usług
 • wzmacniać identyfikację pracowników z firmą
 • wpływać na wzrost zaangażowania pracowników

Pracownicy od komunikacji wewnętrznej oczekują:

 • dostarczenia wiedzy i informacji na temat bieżącej sytuacji i przyszłości firmy
 • dostarczenia wiedzy i informacji na temat swojej bieżącej sytuacji i swojej przyszłości w firmie
 • informacji zwrotnej na temat realizowanych celów i zadań słuchania


Kto i po co potrzebuje komunikacji wewnętrznej?

Komunikacja wewnętrzna obejmuje wszystkie kierunki komunikacji. Dostarcza narzędzi, formułuje treści, uzupełnia komunikację bezpośrednią.

Zarząd:

 • wyniki finansowe firmy
 • wsparcie realizacji celów strategicznych
 • wsparcie procesów
 • wizerunek

Współpracownicy:

 • doinformowanie
 • docenianie
 • poczucie bezpieczeństwa i celu
 • identyfikacja z firmą
 • zaangażowanie w pracę

„Komunikatorzy”:

 • planowanie
 • organizowanie
 • kierowanie
 • kontrolowanie
 • komunikowanie (się)

Podczas odbywającego się w Warszawie szkolenia „Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii”. Organizowanego przez High 5 Group uczestnicy zapoznają się z aktualnymi trendami i wyzwaniami z obszaru komunikacji wewnętrznej, dowiedzą się, jak zarządzać sytuacją kryzysową oraz zapoznają się z najciekawszymi case study z Polski i świata.

https://www.high5.pl/