BARIERY KOMUNIKACYJNE

Poprzez komunikację rozumie się przekaz pewnej informacji (komunikatu) i zdolność do rozumienia tego przekazu. Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania informacji (komunikatów) oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany. Komunikacja ma bezpośredni wpływ na wszelkie nasze działania, dlatego ważne jest, by przebiegała ona w sposób właściwy, pomocne w tej kwestii okazują się szkolenia z komunikacji. Szkolenia z komunikacji pozwalają zrozumieć i wyćwiczyć sposób lepszego komunikowania i pozwalają na uniknięcie barier.

Zdarza się, że  linii nadawca – odbiorca pojawiła się jakaś przeszkoda, utrudniająca proces komunikowania się. Przeszkody te są zwykle nazywane barierami komunikacyjnymi. Niektóre z nich stanowią  czynniki zewnętrzne, takie jak: głośna muzyka w sąsiedztwie, hałas z ulicy, szepty osób przebywających w Twoim towarzystwie. Te bariery łatwo zauważyć i usunąć, jeśli się tylko tego chce. Inny typ barier to bariery wewnętrzne, wynikające z różnicy poglądów, różnych stanów emocjonalnych, zdenerwowania, gniewu, zazdrości, braku zaufania do partnera, złej interpretacji zarówno komunikatów werbalnych, jak i niewerbalnych.