Rekrutacje i selekcja pracowników

Dobry zespół musi składać się z odpowiednio dobranych kandydatów, by jego praca była jak najbardziej efektywna i odbywała się bez niepotrzebnych opóźnień. Dlatego tak istotne jest, by podczas rekrutacji wyselekcjonować odpowiednich kandydatów, którzy będą w stanie współpracować z zespołem i wniosą do niego jak najwięcej świeżych i oryginalnych pomysłów.

Zatrudnianie nowych członków rozpoczyna się od rekrutacji (znalezienia odpowiedniej liczby kandydatów spośród których dokonamy selekcji), natomiast selekcja to wybór odpowiedniego członka spośród rekrutowanych kandydatów.

Aby rekrutacja mogła przebiegać skutecznie, niezbędne jest przeprowadzenie go zgodnie z pewnymi kluczowymi etapami. Niesamowicie istotne jest zdefiniowanie stanowiska, sporządzanie charakterystyki osobowej kandydata, powiadomienia o wakacie, opracowanie i prowadzenie samego procesu selekcji. Należy zadać sobie następujące pytania:

 • Kogo szukam?
 • Gdzie i jak poszukuję?
 • Jak weryfikuję?
 • Kogo i jak wybiorę?

Jaki jest cel rekrutacji? A jakie znaczenie?

Zatrudnienie odpowiednich pracowników ma decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji, gdyż są oni najważniejszym zasobem firmy. To właśnie oni są źródłami konfliktów, ale też rozwiązują je. Co więcej, to właśnie oni dostrzegają szanse i zagrożenia firmy dla firmy.

Oczywiście, rekrutacja jest niemożliwa bez wcześniejszych przygotowań oraz odpowiedniej analizy tego, czego wymaga się od przyszłego pracownika.

Równie ważne podczas rekrutacji jest to, aby przeanalizować stanowisko pracy, które polega na odpowiednim zebraniu informacji, by stworzyć obraz stanowiska, wykonywanych zadań oraz umiejętności potrzebnych do danej pracy.

Pomocne przy dokonywaniu techniki, które przyspieszają poszukiwanie kandydatów oraz gromadzą dane na temat określonego stanowiska pracy, to:

 • analiza dokumentów
 • wywiad
 • obserwacja

Opis stanowiska jest wynikiem analizy stanowiska. Zawiera on informacje o zadaniach związanych z daną pracą oraz opisuje stopień samodzielności i rodzaj odpowiedzialności związany z daną pracą. Co ważniejsze wskazuje on cel istnienia stanowiska. Istotne jest, by pamiętać, że opis stanowiska pracy jest bardziej ogólny od zakresu obowiązków pracownika.

Żadna rekrutacja nie jest możliwa, gdy nie określimy, jaki jest główny cel stanowiska. Cel powinien wskazywać, co stanowi o głównej wartości stanowiska pracy oraz jak pracownik przyczynia się do realizacji misji organizacji.

Równie istotne jest, poinformować przyszłych pracowników o liczbie osób bezpośrednio im podległych (bez względu na to, czy pracują na pełen etat, czy na część). W tym opisie powinna być zawarta informacja:

 • ilu pracowników podlega merytorycznie
 • ilu pracowników podlega organizacyjnie
 • ilu pracowników podlega merytorycznie i organizacyjnie

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy powinny wynikać z celu istnienia danego stanowiska pracy.

Zadania

Zadania należy szeregować ze względu na częstotliwość ich wykonywania– od wykonywanych najczęściej do najrzadziej wykonywanych. Za zadania dominujące uznaje się trzy najważniejsze, natomiast cała reszta zostanie dla nas zadaniami pobocznymi.

Kompetencje

Za punkt wyjścia podczas procesu rekrutacji jest stworzenie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata.

Kompetencja to:

 • postawa
 • wiedza
 • doświadczenie
 • umiejętności

ujawniają się w zachowaniach i mające wpływ na poziom efektywności na danym stanowisku.

Podczas rekrutacji tworzy się tak zwane profile kompetencyjne, które są zestawem kompetencji niezbędnym do wykonywania zadań, zgodnych ze standardami danej firmy. Tworzy się je w następujący sposób:

 • opis stanowiska
 • selekcja kompetencji/kryteriów
 • operacjonalizacja kompetencji/kryteriów w oparciu o jednostki zachowań
 • wyskalowanie kompetencji