Zarządzanie zespołem rozproszonym

Obecnie rynek pracy i sytuacja gospodarcza wymusza nowe sposoby organizacji pracy, np. zarządzanie zespołem rozproszonym. Coraz częściej mamy do czynienia z rozproszonymi zespołami. Bywa, że nawet w ramach jednej organizacji współpracujący ze sobą pracownicy nie przebywają w jednym biurze, a nawet w ogóle się nie widują. Najłatwiej zobrazować czym jest zespół rozproszony, patrząc na zespoły sprzedaży. Zresztą właśnie od terenowych zespołów sprzedaży zaczęło się funkcjonowanie zjawiska zarządzania zespołem rozproszonym.

Wady i zalety zespołu rozproszonego

Praca z wykorzystaniem zespołów rozproszonych ma wiele zalet: pozwala na rekrutację profesjonalistów w ramach całej organizacji lub nawet poza nią, likwiduje ograniczenie korzystania wyłącznie z osób z jednego biura czy kraju. Zarządzanie zespołem rozproszonym umożliwia czerpanie z dużo większych zbiorów doświadczeń i kreatywności. Co więcej pozwala na elastyczną rozbudowę zespołu pod kątem pojawiających zadań. Nie bez znaczenia pozostaje również dostosowanie do zmian pokoleniowych współczesnych pracowników, gdzie pokolenie Y i Z, bardzo często wskazuje jako element motywujący możliwość pracy przy różnorodnych projektach z możliwością jej wykonywania z domu, czyli Home Office.

Z drugiej jednak strony należy być świadomym wyzwań jakie stwarza taka organizacja zespołu, które związane są z jego zarządzaniem. Do największych należą te z obszaru komunikacji, synchronizacji pracy wszystkich członków zespołu oraz bieżącego kierowania, rozliczania i motywowania.

O czym trzeba pamiętać?

Dla maksymalizacji efektów zarządzania zespołem rozproszonym , trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • jasna definicja celów
  • doprowadzenie do fizycznego spotkania
  • wykorzystywanie najnowocześniejszych technik komunikacji
  • zdefiniowanie zasad komunikacji
  • motywacja
https://www.high5.pl/szkolenia/szkolenie/2/dla-menedzerow/298/zarzadzanie-zespolem-rozproszonym-wirtualnym-i-wielokulturowym