Zarządzanie czasem

Wyróżnia się 4 generacje percepcji czasu:

  • Pierwsza generacja – charakterystycznym atrybutem tej generacji są listy spraw do załatwienia, tzw. „To do list”. Wypisujemy, co musimy zrobić, następnie wykreślamy. Skutkiem takiego zarządzania czasem jest to, że pod koniec dnia masz wykonane część spraw, pozostałe przenosisz na kolejny dzień.
  • Druga generacja – jej atrybutem jest kalendarz. Tutaj ludzie zaczęli oprócz wypisywania rzeczy do zrobienia, szacowanie czasu ich trwania. Tu też pojawiły się różnego rodzaju kalendarze, również te elektroniczne.
  • Trzecia generacja – oprócz poprzednich czynności, tu pojawią się jeszcze: wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności. Tu pojawiła się macierz Eisenhowera.
  • Czwarta generacja – to właśnie zarządzanie sobą w czasie, polegające na przewodzeniu samemu sobie a nie na zarządzaniu czasem.

Aby umożliwić zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania czasem w Warszawie organizowane jest szkolenie: Zarządzanie czasem.

Szkolenie Zarządzanie czasem pozwala poznać zasady planowania w różnych perspektywach czasowych, a także systemowe podejście i nowoczesne techniki TIME MANAGEMENT. W czasie szkolenia Zarządzanie czasem uczestnicy nauczą się motywować do zmian w zakresie zarządzania sobą w czasie i dowiedzą się jak radzić sobie z pracą pod presją czasu i pożeraczami czasu.