Prawa w kontaktach z ludźmi.

  Aby nasze kontakty z innymi ludźmi były udane, nie wystarczy wiedzieć, co mówić lub co robić, ale należy się także zawczasu przygotować. Pamiętajmy, że przysługują nam pewne podstawowe ludzkie prawa, jak na przykład prawo do wyrażania swoich potrzeb jasno i uczciwie, bez zastanawiania się co ludzie o mnie pomyślą, jeśli … „. Być może … Dowiedz się więcej