Rola czasu w realizacji celu

  T- (time framed) ograniczony, określony w czasie Timeframed (ang. ograniczony, określony w czasie) oznacza, że cel powinien mieć daty zakończenia. Jest to postulat prosty i zrozumiały w systemach MBO opartych na okresie rozliczeniowym. W bieżącym zarządzaniu jest on jednak bardzo często pomijany. Dlatego warto go przypominać. Postulat określenia w czasie jest kluczowy jako element … Dowiedz się więcej

Tworzenie synergii między celami

Gdy łączymy części, możemy dostrzec ich wewnętrzne wzajemne powiązania. Widzimy, jak każda cześć życia praca, rodzina, rozwój osobisty, działalność społeczna pozwala nam spełnić nasze posłannictwo. Widzimy również, jak każda część wywiera wpływ na pozostałe, jak nasz charakter i kompetencje w określonej roli przyczyniają się do lepszego wypełniania innych ról. Perspektywa ?całość-części-całość” umożliwia nam tworzenie synergii … Dowiedz się więcej

SIŁA CELÓW

  SIŁA CELÓW   Może chcesz zrobić rzecz właściwą, może nawet. Chcesz ją zrobić z właściwych powodów, lecz jeśli nie przestrzegasz właściwych zasad, nie możesz osiągnąć celu.   Jednym z najpopularniejszych wątków przewijających się w poradnikach i literaturze na temat zarządzania jest siła celów. Mówi się nam o konieczności wyznaczania celów dalekosiężnych, krótkoterminowych, codziennych, miesięcznych, … Dowiedz się więcej