SKUTECZNE WYZNACZANIE CELÓW

Na początek zaplanuj coś prostego i dość przyjemnego, ponieważ dzięki temu satysfakcja
z osiągnięcia pierwszego sukcesu będzie większa, co przełoży się na większą motywację do realizacji kolejnych, może nawet nieco trudniejszych celów.

Zdefiniuj swoje cele, zadaj sobie pytanie: „co dokładnie chcę osiągnąć?”.

Pamiętaj, dużo łatwiej będzie Ci osiągnąć pożądane cele, jeśli będą „sprytne” (z ang. „SMART”):

SMART:

  • Specific – Sprecyzowane, konkretne, jednoznaczne.
  • Measurable – Mierzalne (miernik ilościowy lub jakościowy).
  • Ambitious – Ambitne, ale … .
  • Realistic – Realistyczne.
  • Timebound – Terminowe, posiadające ramy czasowe.

Jeśli zastanawiasz się jak zorganizować swój czas, to jednym ze sposobów na właściwe zarządzanie czasem są szkolenia z zarządzania czasem. Szkolenia z zarządzania czasem pomagają poznać Twoje dotychczasowe przyzwyczajenia, nawyki, a także ustalić konkretne cele, do których chcesz dążyć.