Rola czasu w realizacji celu

  T- (time framed) ograniczony, określony w czasie Timeframed (ang. ograniczony, określony w czasie) oznacza, że cel powinien mieć daty zakończenia. Jest to postulat prosty i zrozumiały w systemach MBO opartych na okresie rozliczeniowym. W bieżącym zarządzaniu jest on jednak bardzo często pomijany. Dlatego warto go przypominać. Postulat określenia w czasie jest kluczowy jako element … Dowiedz się więcej

Czy twoje naczynie jest pełne?

  Czy twoje naczynie jest pełne? Udawanie ważniaka, obojętność i ofiarność -trzy mało atrakcyjne style postępowania, za pomocą których przełożeni próbują zrównoważyć brak wiary w siebie . Ale czy tylko przełożeni? Nie, wszyscy tak robimy. Przypominasz sobie pytanie 6 , jakie zadałeś sobie badając swój problem? Brzmiało ono: jak stabilne jest twoje poczucie własnej wartości … Dowiedz się więcej

MBO to sztuka rezygnowania

  MBO to sztuka rezygnowania W definicji MBO napisałem, że jest to sztuka motywowania ludzi do osiągania celów kluczowych dla firmy i zarazem rezygnowania z celów mniej istotnych. Dlaczego nierobienie pewnych rzeczy jest takie istotne zarządzaniu? Wybór strategii dla firmy a następnie postawienie celów strategicznych bazuje na ustaleniu priorytetów. Zaś sztuka wyboru priorytetów nie polega … Dowiedz się więcej

Tworzenie synergii między celami

Gdy łączymy części, możemy dostrzec ich wewnętrzne wzajemne powiązania. Widzimy, jak każda cześć życia praca, rodzina, rozwój osobisty, działalność społeczna pozwala nam spełnić nasze posłannictwo. Widzimy również, jak każda część wywiera wpływ na pozostałe, jak nasz charakter i kompetencje w określonej roli przyczyniają się do lepszego wypełniania innych ról. Perspektywa ?całość-części-całość” umożliwia nam tworzenie synergii … Dowiedz się więcej

Uzależnienie od spraw pilnych

Wszystko, co nie jest świadomym poświęcaniem się rzeczom ważnym, jest nieświadomym poświęcaniem się rzeczom nieważnym. Zanim zaczniesz czytać ten rozdział, odpowiedz sobie na następujące pytania: Co mógłbyś robić na co dzień, by znacznie poprawić twoje życie prywatne? Co mógłbyś robić na co dzień, by znacznie poprawić twoje życie zawodowe? Skora wiesz, że to doprowadziłoby do tak … Dowiedz się więcej

Stereotypy i uprzedzenia

Czym są stereotypy i uprzedzenia? Skora naszym życiem w niewidoczny sposób sterują stereotypy i uprzedzenia, powinniśmy dokładnie im się przyjrzeć. Czym one są w ogóle? Z początku są to przekonania, które przyjmujemy jako prawdy i którymi kierujemy się w życiu, przeważnie nawet sobie nie zdając z tego sprawy. Kto myśli na przykład: ?nie potrafię tego”, … Dowiedz się więcej

Prawa w kontaktach z ludźmi.

  Aby nasze kontakty z innymi ludźmi były udane, nie wystarczy wiedzieć, co mówić lub co robić, ale należy się także zawczasu przygotować. Pamiętajmy, że przysługują nam pewne podstawowe ludzkie prawa, jak na przykład prawo do wyrażania swoich potrzeb jasno i uczciwie, bez zastanawiania się co ludzie o mnie pomyślą, jeśli … „. Być może … Dowiedz się więcej

?Zobaczmy, czy dobrze zrozumiałem”.

?Zobaczmy, czy dobrze zrozumiałem” Biegłość zazwyczaj oznacza prostotę. Znakomity sportowiec, mistrz sztuki walki, kucharz, projektant wnętrz lub rozmówca -wszyscy oni osiągają najlepsze wyniki, kiedy unikają skomplikowanych działań. Do większości nieporozumień i niezręcznych sytuacji dochodzi, gdy zaczynamy używać zbyt wielu ozdobników, upiększeń i rozgadujemy się. Nie musimy jednak tracić wątku, kiedy inni ludzie zaciemniają sprawę za … Dowiedz się więcej

Komunikacja w związku. Partnerstwo.

Aby powstał bliski związek, potrzeba czasu, wysiłków i umiejętnego reagowania na zmiany, które zachodzą, kiedy dwoje ludzi staje się bliższych sobie. Żadna przyjaźń ani małżeństwo nie przetrwają, jeżeli obie strony nie będą stale poświęcać mu czasu i wysiłków. Proces ten będzie przebiegał sprawniej, gdy zdobędziemy umiejętność poprawnego komunikowania się – jest to niezbędne, aby długoterminowy … Dowiedz się więcej

Realizuj swoje postanowienia – o słuchaniu.

    Realizuj swoje postanowienia. Zatrzymaj się. Ugryź się w język. Zamiast mówić, uśmiechnij się. Zadaj pytanie. Licz w myślach. Wbij paznokcie w dłoń. Słuchaj. Wychyl się w stronę rozmówcy. Zapisz to, co usłyszałeś. Powtórz. Zadawaj pytania. Nie przestawaj gryźć się w język. Szef pewnej firmy powiedział mi: ?Mam skłonność do nadawania tonu rozmowie i … Dowiedz się więcej