Asertywność i komunikacja w biznesie

Asertywność to postawa polegająca na wyrażaniu swoich myśli i potrzeb w sposób, który nie rani uczuć innych osób. To także działanie polegające na opieraniu stosunków międzyludzkich na zaufaniu i szczerości. Na zachowanie asertywne składają się dwa czynniki, a są to: odpowiednia postawa i stosowanie technik asertywnych.

Dzięki asertywnym zachowaniom chronimy swoje prawa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych osób. Szkolenie online: Asertywność daje nam wysoką samoocenę i pewności siebie, dzięki którym mamy dobre samopoczucie i odpowiednio się zachowujemy. Asertywność powoduje, że potrafimy swobodnie wyrażać własne odczucia i nie mamy kłopotów w relacjach społecznych, umiemy samodzielnie podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów. Asertywność pozwala na osiąganie własnych celów, w sposób który nie krzywdzi osób wokół nas.

Aby umożliwić zdobycie wiedzy dotyczącej asertywności i komunikacji w biznesie w Warszawie organizowane jest szkolenie: Asertywność i komunikacja w biznesie. Szkolenia w Warszawie pozwalają na zdobycie i pogłębienie informacji o tym, jak przedstawiać swoje zdanie i opinie w sposób zdecydowany, a jednocześnie nieagresywny. Warszawa to idealne miejsce na organizacje szkoleń. Celem szkolenia jest rozwinięcie asertywności uczestników na płaszczyźnie biznesowej i osobistej. Uczestnicy poznają jak powinno się myśleć i wyrażać się o swoich atutach. W czasie szkolenia w Warszawie przygotują się do umiejętnego przyjmowania dezaprobaty i negatywnych ocen. Poznają jakie są przejawy agresji, uległości i jakie rezultaty przynoszą tego typu zachowania.